ALUCRA'NIN KURULUSU

Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

"Alucra, 1876 yılına kadar Mindeval (Teşdik) ve Kovata adında iki nahiye olarak idare edilmiş, 1896 yılında kaymakamlık olduğunda Şebinkarahisar Mutasarrıflığı’na bağlı bulunuyordu.

Alucra, 1933 yılına kadar Şebinkarahisar İli’ne bağlı ilçe iken, 1933 yılında Şebinkarahisar’la birlikte Giresun İli’ne bağlı bir ilçe merkezi haline getirilmiştir."

Böylece Alucra, Şebinkarahisar ve sonra Giresun'a bağlı olmak üzere 103 yıllık ilçe statüsünde bulunmaktadır.

Edebiyat tarihimizin ünlü ismi Şemseddin Sami bir eserinde Alucra hakkında şunları der:

“Elvecre, Sivas Vilayeti’nin Karahisar-i Şarki Sancağı’nda ve sancağı sark cihetinde bir kaza olup, merkezi Karahisar’dan 7 saat mesafede bir hükümet konağıyla bir iki han ve fırından ibarettir. Kaza 6 nahiye ve 4 karyeden mürekkeb olup, ahalisi 20.000 raddelerindedir, ki bunları da hemen cümlesi müslümdür. Der5n kazada 40 cami ve mescit, 6 medrese, 56 mektep mevcuttur. Arazisi oldukça münebbet olup, hubûbat metnua ile sebze ve meyveleri envai hasıl olur. Magmulat sinaiyyesi aba ve kilimden ibarettir. Ormanları dahi çoktur. Derun kazada bir demir madeni bulunuyor. Merkezi kazada bahr cuma irtesi bazar, ve bahar sene mayısında 7’sinde panayır kurulur.”

Alucra yöresinin merkezî yönetimi, simdi mahalle olan Kemalli ve Babapınar'dan (Parak) idare edilmesine karsın, daha sonra merkez, şimdiki kurulu olan yerinde olmasına karar kılınmıştır.

Alucra’nın ilçe olusundan itibaren belediye başkanları şunlardır:

1. Salih BULUTÇU

2. Şevket EKŞİ

3. Mehmet BULUTÇU

4. Tevfik EKMEN

5. Lütfü AKMEN

6. Mehmet TEKOĞLU

7. Vehbi ÇELİK

8. Yasar EKMEN

9. Kazım DANDIR

10. Kemal BIYIKÇI

11. Ahmet ERİLLİ

12.İbrahim BIYIKÇI

Alucra İlçesi’ne, kurulusundan günümüze kadar emeği geçen baslıca eşhas şunlardır:

1. Molla Durmuş (Mollaoğlu Durmuş Ağa): Kökeni Oğuzlar'a dayanıp, ailesi Semerkand-Buhara göçmenlerindendir. Babasının adı Mehmet'tir. Alucra’nın kurucularından olup, Alucra’nın Kemalli Karye'sine yerleşmiştir. İlçenin ilk idari amiri, Molla Durmuş’un himayesi altında meskun olmuştur. Molla Durmuş, İlçe İdare Amirliği’nde üye olarak da bulunmuş olup, bir süre müftü vekilliği de yapmıştı.

Zihar İmamı Hacı Hasan Efendi'nin en basarili talebelerinden olup, ömrü vefa edinceye kadar Kemalli Köyü'nün imamlığını da yapmıştır.İki devlet ve dolayısı ile iki kültür görmüş olan Molla Durmuş büyük bir nüfuza sahip olup, bu bölgede Serbest Fırka’nın kurucularından olmuştur.

2. Ekşioğlu Hacı Osman Efendi: Osmanlı Devleti'nin Arap Yarımadası’ndaki son toprak parçası olan Mekke'yi beklemekle görevli Asakir-i Mensure-i Muhammediye ordusunun tabur imamlığını yapmıştır.Zamanında, Alucra yöresinde büyük nüfuza sahip olup, ilçenin kurulusunda büyük emekleri olmuştur.

3. Tevfik Bey (Ekmen)

4. Abdülhamidoğlu Behre Ağa

5. Bulutçuzade Salih Efendi

6. Osman oğlu Yusuf Ağa (Köymen)

7. Rüstem Bey (Yakupoğlu)

8. Topal Rüşan

9. Celde Yusuf (küçük)

10. Bulutçuzade Mehmet Efendi

11. Öksüzoğlu Şükrü Ağa

12. Abdullah Efendi (Sağlık)

13. Yarim Ağa

14. Çıtıroğlu Temel Efendi

15. Bölük Emin

16. Kızıloğlu Hacı İbrahim Efendi

17. Ahmetoğlu Lütfü Efendi

18. Saymuhalli Müftü Hacı Osman Efendi

19. Pirillili Kör Ahmet Ağa

20. Reis Vehbi Efendi

21. Reis Tekoğlu

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şube Müdürleri Personel Stratejik Plan Teşkilat Şeması
Okul Öncesi Eğitim Kurumları İlköğretim Kurumları Ortaöğretim Kurumları Halk Eğitim Merkezleri Öğretmenevi ve ASO Özel Öğrenci Yurtları Birleştirilmiş Sınıflı Okullarımız
Tarih Adı Kuruluş Resimler
VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ